Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHHTư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH

 Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH

Trình tự xin bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH:

  • Nộp hồ sơ: doanh nghiệp nộp hồ sơ và lệ phí thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
  • Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ. Nếu đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ thì lập Giấy biên nhận (gồm 02 bản), một bản giao cho người nộp hồ sơ, một bản được luân chuyển cùng hồ sơ để giải quyết việc đăng ký kinh doanh.
  • Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp lại Giấy biên nhận, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa liên thông đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành phần hồ sơ xin bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH:

  • Quyết định thay đổi bổ sung ngành nghề công ty 
  • Biên bản họp về thay đổi bổ sung ngành nghề công ty
  • Bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
  • Các giấy tờ khác có liên quan
Tư vấn miễn phí Bổ sung ngành nghề kinh doanh Quý khách vui lòng liên hệ 093 669 0123
Share your views...

0 Respones to "Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH"

Đăng nhận xét