Tư vấn thay đổi tên Công Ty Cổ PhầnCám ơn quý khách đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn thay đổi tên công ty cổ phần tại Bravolaw
Chúng tôi xin tư vấn cho quý khách như sau:

thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

Căn cứ pháp lý khi thay đổi tên công ty Cổ Phần:

Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi tên công ty Cổ Phần:

  • Biên bản họp Đại hội cổ đông về việc thay đổi Tên Công ty;Quyết định họp Đại hội cổ đông về việc thay đổi Tên Công ty;
  • Thông báo thay đổi Tên công ty
  • Giấy ủy quyền thực hiện dịch vụ cho Bravolaw
  • Thời gian thực hiện: 7 ngày làm việc

Thời hạn giải quyết:

Thời hạn trả kết quả: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận) hoặc Thông báo bổ sung (đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).
Share your views...

0 Respones to "Tư vấn thay đổi tên Công Ty Cổ Phần"

Đăng nhận xét